dimarts, 14 de febrer de 2017

Derecho a la igualdad de oportunidades

 
Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.
Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.
 
Documento BOE-A-2013-12632
boe.es

divendres, 10 de febrer de 2017

CUENTA ATRÁS PARA LA ACCESIBILIDAD

Hoy en España también empieza una cuenta atrás: queda exactamente un año para que se agoten los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de aplicación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para que todos los espacios públicos urbanizados, edificios, infraestructuras y material de transporte existentes, así como productos y servicios sean accesibles de acuerdo a la normativa vigente, pudiendo, en su caso, acogerse al concepto de “ajuste razonable”.
Esta no es sólo una fecha sobre un papel publicado en el BOE, es un compromiso para el que ya llegamos con retraso. Aunque en las últimas dos décadas se haya avanzado mucho en esta materia, seguimos muy lejos de la ambiciosa meta establecida para dentro de un año,  queda aún mucho camino que recorrer para que las medidas reguladas salgan del papel para convertirse en realidad. En la práctica de la adaptación de los entornos, los ajustes razonables siguen siendo un camino en la niebla, ya que no se han creado las herramientas necesarias para informar y formar a los técnicos sobre las implicaciones de su aplicación.

divendres, 16 de setembre de 2016

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet pública la convocatòria per l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

https://dub115.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgVJo9e_RI5hG4HwAiZMHNFg2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=2348334

dissabte, 27 d’agost de 2016

L’autèntica inclusió social no és la que es verbalitza sinó la que es practica


Al llarg de la història, les persones amb diversitat funcional (discapacitat) han estat etiquetades amb una infinitat d’adjectius com ara invàlid, minusvàlid, discapacitat o disminuït, conceptes pejoratius que solament remarquen aspectes negatius i permeten que la societat continuï tenint una visió esbiaixada i allunyada de la realitat. Això facilita la segregació i la vulneració constant dels drets més fonamentals com la formació, el treball o la inclusió en la societat.
Les persones amb diversitat funcional lluitem diàriament per què sens reconeguin els nostres drets i fomentem una societat inclusiva on tothom sigui respectat i valorat. Un aspecte bàsic per una convivència respectuosa és el bon tracte, com dirigir-se a les persones, el llenguatge és el primer pas per mostrar realment que som una societat inclusiva.
El mateix ajuntament de Terrassa mostra una clara intenció d’aquesta inclusió amb la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, també creant l’oficina d’atenció ciutadana amb la responsabilitat de promoure els drets de les persones amb capacitats diverses i l’accessibilitat universal a la ciutat. Per altra banda, trobem òrgans participatius com la Taula de la discapacitat o la Comissió d’Accessibilitat que neixen com a resultat del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal. El Pacte es va signar l’any 2012 per implicar globalment la ciutadania en les transformacions de la ciutat.
Realment s’està transformat la ciutat?. Hi ha suficient responsabilitat per promoure els drets de totes les persones?. Estem assolint els reptes per tenir una accessibilitat universal? Treballem en el camí de la inclusió o estem en una cruïlla d’inconsciència?. Observant el rètol de “Centre d’Atenció a Disminuïts Terrassa” del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, em sorgeixen molts dubtes. Veritablement els responsables en treballar per l’Accessibilitat Universal estan compromesos en fer-ho realitat?.
L’Associació Prou Barreres demana la retirada immediata de la placa i que es substitueixi per un altre que no sigui ofensiva.

dimarts, 23 d’agost de 2016

“GRÀCIES SR.BARCENAS"

“GRÀCIES SR.BARCENAS.
Com afectat per una diversitat funcional (D.F.) ,abans en dèiem discapacitat,voldria agrair des d’aqui a tots els Medis de comunicació la divulgació tan clara i fefaent de l’última fanfarronada de nen malcriat i maleducat del sr. Bárcenas en aparcar el seu vehicle en una plaça reservada per a persones amb (D.F.) a Vielha.
Quan ho vaig veure em vaig sentir molt ofès,però alhora content perquè el sr. Bárcenas servia per alguna cosa bona.Feia palés un fet molt habitual en centres comercials i de oci en el que trobar una plaça per a (D.F.) lliure és quasi impossible, la major part estàn ocupades per vehicles sense la targeta distintiva i si pots recriminar-li el fet al propietari,la resposta sempre és la mateixa,”si només han sigut cinc minuts”.En el cas del sr. Bárcenas la seva (D.F.) en moral i ética no li permeten comprendre l’abast de la seva acció,però ja és hora que la gent se’n adoni de que una plaça reservada d’aquesta mena no és cap privilegi,és un dret de tota persona amb (D.F.),fins i tot del sr. Bárcenas si fos el cas.
Albert Escolà (37.269.494 H)
Prou Barreres-Terrassa”

dijous, 30 de juny de 2016

El vehicle de TMESA que tingui una rampa avariada, sigui retirat de la circulació.


 Seguint amb el nostre compromís en defensa del Pacte Terrassa per a l’accessibilitat universal

Fem constatar que:

A conseqüència de l’adquisició de vehicles de segona mà per part de TMESA (Transports Municipals Egara), hem comprovat que aquests autobusos tenen rampes elèctriques i que aquesta setmana una d’elles es va avariar, per aquest motiu, una persona amb diversitat funcional no va poder accedir al vehicle. Aquestes accions vulneren els drets de les persones i per tant és un fet discriminatori.

DEMANEM

Que qualsevol vehicle de TMESA que tingui una rampa avariada i/o un problema que impedeixi accedir al vehicle, sigui immediatament retirat de la circulació.

També demanem parades d’autobús accessibles per tothom, encara que aquestes siguin provisionals, totes han de complir les condicions d’accessibilitat, no tan sols la pròpia parada sinó també l’accés a aquesta.