dijous, 8 de febrer de 2018

DISCURS DE PROU BARRERES EN MOTIU DE LA DISTINCIO 15.12.2017 Premi Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER)


 Sr. President, amics, companys, en nom de la entitat guardonada, Prou Barreres, m’agradaria oferir-vos unes paraules d’agraïment i de compromís, intentaré ser clar, concís i breu
Hi som a la segona dècada del segle XXI, tot just ara fa uns anys que part de la humanitat comença a tenir consciencia dels drets de les persones. La declaració dels drets humans de 1948 es universal i ja han passat 69 anys, no faré un resum dels logros conquerits, tot hi que anem a ralentí per una sèrie de motius prou coneguts, es evident que s’han fet coses importants però encara hi ha molta feina a fer, hem de mirar al futur amb ulls de progrés i plens de generositat.
A nivell planetari moltes son les restriccions que no fan possible una fluida i eficaç aplicació i desenvolupament dels drets humans, les causes son tan externes al esser humà com produïdes per ell mateix.
De les causes externes tenim fenòmens meteorològics que en part afecten a la fam en el mon, actualment hi ha 815 milions de persones que passan fam, 155 milions de nens que pateixen retràs en el creixement, la desnutrició aguda amenaça a 52 milions de nens  ( 8% de la població de nens menors de 5 anys) una situació inadmissible l’any 2017
Hi ha motius desenvolupats pel propi esser humà, la seva avarícia, la seva cobdícia, la seva incompetència, las guerres, ..... (PAUSA ) pel mon Pul·lulen individus que actuen com autèntics depredadors, en el millor dels casos o normalment com paràsits socials que son, tots ells amb els seus actes contribueixen a la construcció de barreres pel creixement i desenvolupament dels drets de les persones humanes.
A Prou barreres som conscients que les barreres mes difícils de superar son les barreres mentals, dons be, aquí tenim un motiu per iniciar el camí de treballar pel desenvolupament dels drets de les persones, es a dir, intentar canviar la mentalitats individuals.
A Prou Barreres som conscients de que a cada dret li pertoca una obligació, un compromís.
A Prou Barreres sabem que el compromís genera activisme
Si canviem les mentalitats de les persones canviarem el mon per això considerem que “Servir a la humanitat es la millor obra d’una vida”.
Senyores , senyors, moltes gracies.   

dimarts, 9 de gener de 2018

Lliurats els premis de Drets Humans del Col·legi d’Advocats d’enguanyEl passat divendres 15 de desembre es va lliurar el 3er Premi Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER) corresponent a l’any 2017. Es tracta d’un guardó nascut per atorgar un reconeixement a persones o institucions compromeses amb el foment, divulgació i defensa dels drets continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l’ONU l’any 1948.
Els premiats d’enguany han estat l’entitat Prou Barreres, com a institució defensora dels drets humans, i l’advocat Gabriel Moncal, com a persona distingida amb el guardó individual. També es va premiar l’advocada Glòria Ortega per la seva labor dintre del Torn d’Ofici.
L’acte, promogut per la Comissió de Drets Humans de l’ICATER, va tenir lloc al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
Durant l’acte hi va haver una xerrada a càrrec de Jordi Palou Loverdos, advocat i mediador, amb el títol de “Mediació, facilitació del diàleg i drets humans en el conflicte de Ruanda”.
També va tenir lloc un moment musical a càrrec de la Coral de Pares i Mares de l’Escola de Música de Matadepera

diumenge, 31 de desembre de 2017

Guia edificios accesibles.Guía informativa con orientaciones y pautas de actuación para las personas con discapacidad que deseen lograr la accesibilidad universal en los edificios de viviendas en los que residan, instando para ello la intervención de las Administraciones Públicas.


http://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Folleto%20Accesibilidad%20Universal2.pdf


divendres, 29 de desembre de 2017

Què és un comerç o establiment accessible per a tothom?Un comerç o establiment es considera accessible quan les seves característiques permeten a totes les persones, amb independència de les seves capacitats, accedirhi, circularhi, orientar‐s’hi, identificarlo, entendre i fer ús dels serveis i equipaments disponibles i, a més,
 comunicar‐se amb el personal d’atenció al públic.


dissabte, 25 de novembre de 2017

ACCESSIBILITAT AL COMERÇ, guia

L'accessibilitat és un dret que garanteix a les persones amb discapacitat participar de manera activa, autònoma i segura de la vida en comunitat. Aquest dret està protegit per un ampli desplegament legislatiu que facilita l’aplicació de solucions orientades a eliminar qualsevol tipus de barrera.
Amb aquesta guia us volem, d’una banda, ajudar a imple-mentar les diverses mesures d’accessibilitat, mostrant-vos la finalitat de cadascuna, i, de l’altra, animar-vos a anar més enllà de les obligacions legals mínimes establertes per a cada tipus d’establiment comercial. Us proposem solucions orientades a eliminar qualsevol tipus de barrera.
Avançar en la implementació d’aquestes mesures d'accessibilitat us permetrà oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de les persones amb discapacitat, la qual cosa us pot ajudar a ampliar la vostra clientela potencial.
 L’accessibilitat suposa comoditat per a tothom: pares amb cotxets, gent gran amb dificultats de mobilitat, persones que van carregades, persones amb dificultats d’orientació o amb poc domini de la llengua, etcètera. Amb un comerç de proximitat, accessible i obert, tothom hi surt guanyant.
http://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/07/21133345/Guia-Fem-accessible-el-nostre-comerc_acc.pdf

divendres, 17 de novembre de 2017

Denúncies per odi i discriminació

Les persones amb discapacitat posseeixen una sèrie de drets inalienables establerts per diferents normatives de tipus internacional, estatal i autonòmic que els protegeixen de situacions d'odi o discriminació per part de particulars i col·lectius.
Entre aquestes situacions podem citar les agressions físiques o psíquiques, els danys a la propietat, els insults i amenaces, l'assetjament escolar o laboral, la discriminació laboral i la denegació d'un servei públic o d'una prestació professional, sempre que es produeixin com a conseqüència del fet de ser una persona amb discapacitat. També es contemplen com a situacions d'odi o discriminació els actes públics de provocació a l'odi, la violència o la discriminació i la difusió d'idees genocides cap a les persones amb discapacitat.
Tampoc es pot negar l'admissió a locals de concurrència pública a persones, a causa de la seva discapacitat. El "dret d'admissió" del qual disposen alguns establiments de titularitat privada no es refereixen mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client. Cas que a alguna persona li fos negada l'entrada en un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat, pot fer una reclamació davant de l'Administració.
Totes aquestes situacions constitueixen delictes que cal denunciar davant les instàncies judicials.

Requisits 
Poden denunciar:
 • La víctima, col·lectius o entitats
 • Qualsevol persona que hagi estat testimoni directe o hagi tingut coneixement dels fets

Tràmits 
Es pot denunciar a:
 • Cossos i forces de seguretat: Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana
 • Telèfon 112
 • Jutjat de Guàrdia
 • Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, Gran Via de les Corts, 111, Ciutat de la Justícia, Edifici F, planta 9, tel. 93 554 91 10 i 91 554 93 26
 • En relació amb el dret d'admissió cal omplir el full oficial de reclamacions de l'establiment i enviar-lo al Servei Territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Observacions 
El codi penal de 1995 estableix una sèrie d'agreujants i delictes que són aplicables en aquests casos:
 • Delictes per discriminació
 • Delictes per amenaces a col·lectius
 • Delictes contra la integritat moral (tracte degradant, violència gratuïta...)
 • Delictes de tortura o integritat moral per abús d'autoritat per part de funcionaris públics
 • Delictes per revelació de secrets
 • Delictes per discriminació laboral
 • Delictes per provocació a l'odi, la violència i la discriminació
 • Delictes per discriminació en serveis públics
 • Delictes per discriminació en els àmbits professional i empresarial
 • Delictes per associació il·lícita dirigida a promoure la discriminació, l'odi o la violència
 • Delictes per justificació de genocidi

Como atraer más clientes a tu negocio haciéndolo accesible para tod@s.  Son muchos los establecimientos que dejan de lado a un público potencial por no poder satisfacer sus necesidades. Estamos hablando de personas mayores, personas con discapacidad, acompañantes de las personas con discapacidad o mayores, madres y padres con cochecitos de bebé,… entre otros.
Todos estos colectivos quieren disfrutar de nuestros negocios en igualdad de condiciones. Para empezar, algunas personas ya no pueden acceder a un local porque un escalón o una puerta estrecha les hacen de barrera. Lo mejor de todo es que estas barreras tienen fácil solución.
Las soluciones en accesibilidad no tienen por qué ser complicadas, caras o intrusivas. Al contrario, existen soluciones sencillas, agradables estéticamente y asequibles.
Lo primero que debemos tener en cuenta es que es mucho más barato hacer los establecimientos accesibles desde el principio que no realizar obras después. Tampoco vale cualquier solución: debemos exigir seguridad, autonomía y dignidad para todos los usuarios.